Filmová a scénická hudba

Filmová a scénická hudba

Václav Kořínek nevystudoval žádnou kamennou hudební školu. Při svojí životní pouti po celém světě se však setkal s mnoha úžasnými hudebními mistry a učiteli, ať to byli vystudovaní muzikanti, lidoví hudebníci různých etnik či duchovní mistři. Těmito setkáními je ovlivněna jeho hudba (a zpěv).

Scénická hudba

Kromě filmové hudby složil scénickou hudbu pro několik divadelních představení (pro Lyru Pragensis, Disk či Městské divadlo v Mladé Boleslavi), pro některá byla natočena, v některých hraje Václav Kořínek živě během představení. Letos připravuje Václav Kořínek hudbu včetně hudebních nástrojů pro Sen noci svatojánské (Městské divadlo Zlín). Jedním z nástrojů bude obrovský buben z bizoní kůže.

  • Učení dona Juana (Lyra Pragensis)
  • Mipam (Lyra Pragensis)
  • Rituál (cyklus samostatných autorských představení, Lyra Pragensis)
  • Orestes (DAMU, divadlo Disk)
  • Faust a Markétka (Městské divadlo Mladá Boleslav, autor živé hudby, 2009)
  • Dr Jekyll a Mr Hyde (Městské divadlo Mladá Boleslav, autor hudby, 2011)
  • Sen noci svatojánské (Městské divadlo Zlín, autor hudby a hudebních nástrojů - největší buben, 2012)

 

Natáčení hudby pro Jekyll a Hyde

Dr. Jekyll a Mr. Hyde

Faust - Městské divadlo Mladá Boleslav

Faust

Hudební nástroj Mr. Hyde

Hudební nástroj MR. Hyde